ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ

  • О. С. Фоменко
Ключові слова: транспорт, відповідальність

Анотація

Пройшло понад п’ятнадцять років з часу прийняття Україною незалежності. Пострадянські методи управління та ведення господарської діяльності
поступово відмирали чи перетворювалися на нові інститути. Нові правовідносини, що зародилися між суб’єктами цивільного обігу, набули на сьогоднішній час цілком завершених, самостійних рис

Посилання

1. Агарков М.М. Обязательства по советскому гражданскому праву // Учен. тр. ВИЮН. – 1940.– Вып. III. – 191 с.
2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 4. Договоры о перевозке, буксировке, транспортном экспедировании и иных услугах в сфере транспорта. – Изд*е доп., испр.(2*й завод). – М.: Статут, 2004. – 910 с.
3. Витрянский В.В. Договоры о транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. –М.: Статут, 2003. – 320 с.
4. Гражданское право: В 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: БЕК, 1994. – Т. 2. – 620 с.
5. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Госюриздат, 1975. – 466 с.
6. Мейер Д.И. Русское гражданское право. – М.: Статут, 2000. – 266 с.
7. Плужников К.И. Транспортное экспедирование. – М., 1999. – 256 с.
8. Саватье Р. Теория обязательств. – М.: Прогресс, 1972. – 440 с.
9. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 березня 2003 року // Офіційний вісникУкраїни. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
10. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003.– 776 с.
Опубліковано
2020-09-22