ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

  • І. М. Варгаракі
Ключові слова: правовідносини

Анотація

Питання виконання зобов’язальних правовідносин завжди було актуальним перш за все тому, що в судовій практиці зустрічається дедалі більше спорів, які тим чи іншим чином пов’язані з порушенням процесу виконання зобов’язань.Причиною збільшення кількості суперечок є нерозуміння та незнання процесу,у результаті якого зобов’язання виконуються.

Посилання

1. Белов Г.П. Гражданское право: Учеб. пособие. – М.: Юринформ, 2003. – 876 с.
2. Бунич Г.А., Гончаров А.А., Попонов Ю.Г. Гражданское право: Учебник. – М., 2002. – 480 с.
3. Иоффе О.С. Общее учение об обязательствах // Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. 3. Обязательственное право. – 345 с.
4. Краснов М.Б. Реальное исполнение договорных обязательств между социалистическими организациями. – Сибирь, 1959.
5. Победоносцев К.П. Курс гражданского права: Договоры и обязательства. – М., 2003. – Т. 3. –248 с.
6. Толстой В.С. Исполнение обязательств. – М., 1973. – 210 с.
7. Цивільний кодекс України. – К., 2004. – 412 с.
Опубліковано
2020-09-22