ІПОТЕКА ЄМК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • О. С. Кізлова
Ключові слова: іпотека, законодавство України

Анотація

Іпотечний ринок займає одне з найважливіших місць серед фінансових механізмів економічного стимулювання і стабільного розвитку економіки.
За своєю сутністю поняття «іпотека» є доволі близьким до поняття «застава».Застава служить засобом забезпечення виконання зобов’язань позичальником перед кредитором: у разі неповернення у встановленні строки суми кредитор може компенсувати несплачений борг коштами, отриманими від реалізації заставного майна. Але визначення іпотеки як застави не є повним. Ним не можна обмежуватися з тієї причини, що іпотека пропонує не лише заставу майна. Вона становить собою цілу юридично*правову систему оцінки нерухомості, що перебуває в заставі, справжність її належності заставодавцю та стан її розрахунків з кредиторами за вказане майно

Посилання

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. – К., 2003.
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003.– № 14. – Ст. 462.
4. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами. – К.: Юстиніан,2002. – 544 с.
5. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. № 898*IV.
6. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2654*ХІІ зі змін. і доп. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – Ст. 642.
7. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425*ХІІ зі змін. і доп. // ВідомостіВерховної Ради України. – № 39. – Ст. 383.
8. Про оренду державного і комунального майна: Закон України в ред. Закону від 14 березня1995 р. № 98/95*ВР зі змін. і доп. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 15. –Ст. 99.
9. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в ред. від 22 травня 1995 р.№ 283/97*ВР зі змін. і доп. // Відомості Верховної Ради України.
10. Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом:Закон України.
11. Земельний кодекс України від 13.03.1992 р. – 1997. – № 27. – Ст. 181.
12. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18 листопада2003 р. № 1255*ІV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ч. 1.
13. Фоменко Л. Кредиторський прорив. Закон «Про іпотеку» настільки розширив перелік предМетів застави, що доведеться звужувати // Закон і Бізнес. – 2003. – 28 черв.
14. Бондаренко А. Не будем мелочиться: Особенности ипотеки целостного имущественного комплекса // Юрид. практика. – 2001. – 28 марта. – С. 11.
15. Галіахметов І.А. Підприємство як об’єкт цивільних прав: Автореф. дис. … канд. юрид. наук:(12.00.03). – О., 2005.
16. Галіахметов І.А. Правове забезпечення цивільно*правового захисту прав на підприємство якєдиного майнового комплексу // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 4.
17. Пучковська І. Проблеми застави майнового комплексу підприємства // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 1 (32). – С. 100*107.
Опубліковано
2020-09-22