ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ І ДІТЕЙ У ШЛЮБНОМУ ДОГОВОРІ

  • Г. М. Ахмач
Ключові слова: подружжя

Анотація

Проблема регулювання в шлюбному договорі відносин подружжя між собою, а також подружжя як батьків відносно дітей є однією з найактуальніших
у сімейному праві, оскільки дана категорія справ активно застосовується у судовій практиці. Можливість регулювання сімейних відносин за допомогою шлюбного договору віддзеркалює реформування майнових відносин під впливом соціально*економічних змін, є засобом їх адаптації за допомогою використання норм сімейного законодавства.

Посилання

1. Гуляев С.А. Римское гражданское право: Учеб. пособие – М.: Издво деловой и учеб. лит.,2005. – 112 с.
2. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины / Под ред. Ю.С. Червоного.– К.: Истина, 2003. – 520 с.
3. Некрасова О.В. Правова природа шлюбного договору // Адвокат. – 2005. – № 5.
4. Солдатенко А. Раздел имущества // Юрид. практика. – 2005. – № 47 (413).
5. Сімейне право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.практ. посіб.: У 2 кн. / Л.Ю. Драгневич,О.С. Пульнєва, Є.І. Фурса, С.Я. Фурса; За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Вид/во С.Я. Фурси, 2005.
– Кн. 1. – 896 с.
Опубліковано
2020-09-22