СУБ’ЄКТИ ДОГОВОРУ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

  • Ю. А. Дербакова
Ключові слова: туристичні послуги

Анотація

Загальні питання регулювання цивільних правовідносин, що виникають при встановленні опіки чи піклування, були предметом багатьох досліджень. Ці питання вивчалися такими науковцями, як О.Л. Нєвзгодіна, В.О. Рясенцев,І.В. Шерешевський, Є.С. Сєвєрова, С.Г. Керимов, але питання цивільно-правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку з наданням дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов’язків, не були предметом окремих досліджень. Це дозволяє стверджувати про актуальність та
своєчасність дослідження такого виду піклування, як надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов’язків.
Згідно зі ст. 243 Сімейного кодексу України (далі – СК України) піклування встановлюється над дітьми, які залишилися без батьківського піклування, у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у випадках, передбачених Цивільним кодексом України.

Посилання

1. Гаагская декларация по туризму // Турконсультант. – М., 1998. – Вып. 1.
2. Германское право. Ч. І. Германское уложение: Пер. с нем. – М.: Междунар. центр финансовоэконом. развития, 1998.
3. Международная конвенция по контракту на путешествие // Турфирмы. – 1995. – № 8.
4. О путешествиях, отпусках и поездах, включающих все: Директива Европейского Экономического сообщества от 13 июля 1990 г. № 90/314/ЕЕС // Турконсультант. – М., 1998. – Вып. 2.
5. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023*XII // ВідомостіВерховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст. 379.
6. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 р. № 324/95*ВР // Відомості Верховної РадиУкраїни. – 1995. – № 31. – Ст. 241.
Опубліковано
2020-09-22