ФОРМУВАННЯ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В 1917–1921 рр. В УКРАЇНІ

  • Ю. В. Кривенко
Ключові слова: релігійні організації, статус

Анотація

У наш час в Україні проходить формування громадянського суспільства,закладаються основи демократичних суспільних відносин. У зв’язку з цим великого значення для майбутнього нашої держави набуває характер відносинміж віруючим та невіруючими, між різними релігійними віросповіданнями таїх відносин з державою в особі законодавчої та виконавчої влади.В Україні, до встановлення радянської влади, ситуація була набагато складнішою, ніж в Росії, і в подальшому вона також мала свою специфіку.

Посилання

1. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 2002.
2. Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. – К.: Альтернативи,1999.
3. Отечественное законодательство ХІ – ХХ веков: Пособие для семинаров. Ч. 2 (ХХ в.) // Подред. проф. О.И. Чистякова. – М.: Юристъ, 2000.
4. Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917 – 20 рр. (доба Гетьманату Павла Ско*ропадського): Навч. посіб. – К.: Либідь, 1997.
Опубліковано
2020-09-21