ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ РОЗЛУЧЕННЯ ФІКТИВНИМ

  • К. М. Глиняна
Ключові слова: розлучення, визначення

Анотація

На конституційному рівні знайшов закріплення принцип свободи укладення та розірвання шлюбу, а також рівноправності чоловіка і жінки, у тому числіз питань укладення та припинення шлюбу. Ці положення Конституції є відображенням змісту ст. 16 Загальної декларації прав людини, згідно з якою чоловік та жінка мають однакові права при укладенні шлюбу, перебуванні у ньому, а також під час розлучення.

Посилання

1. Калітенко О.М. Сімейний кодекс України: Наук.практ. коментар / За ред. Ю.С. Червоного. –К.: Істина, 2003.
2. Кидалова А. Особливості правового регулювання розірвання шлюбу між подружжям, яке маєнеповнолітніх дітей // Право України. – 2002. – No 2.
3. Нечаева А.М. Семейное право: Курс лекций. – М.: Юрист, 1998.
4. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Наук.практ. коментар. – К.: Ін Юре, 2003.
5.Сімейний кодекс України: Наук.практ. коментар / За ред. Ю.С. Червоного. – Х.: Одіссей, 2003.
6. Сімейне право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.практ. посібник / За заг. ред. С.Я. Фурси. –К.: Видво С.Я. Фурси, 2005.
7. Семейный кодекс – Правила Министерства юстиции: есть противоречия. 08.01.2003 // Юрид.практика. – 2003. – No 1.
8. Фурса С.Я.Окреме провадження у цивільному процесі України: Навч. посіб. – К., 1999.
9. Шевченко Я.Н. Проблемы правового регулирования семейных отношений // Укр. право. –1998. – No 1.
Опубліковано
2020-09-21