ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ШЛЮБУ

  • О. І. Сафончик
Ключові слова: правова природа, шлюб

Анотація

Питання регулювання шлюбно-сімейних відносин у процесі розвитку і становлення нашої держави в економічному, соціально-культурному та в морально-етичному плані є найбільш актуальними, оскільки останні є основою становлення і розвитку суспільства в цілому. Значення належного регулювання відносин,що виникають внаслідок укладання шлюбу, сьогодні різко підвищується прийняттям нового СК України, що набрав чинності з 1 січня 2004 року, у зв’язку зчим інститут шлюбних відносин зазнав істотних змін, поповнився багатьма новелами, які потребують детального вивчення та глибоких досліджень.

Посилання

1. АзимовЧ.Н., Явор О.А. О природе брака // Семья в кризисном социуме: Сб. тезизов докл. исообщ. – Х., 1994.
2. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. – 2е изд., перераб. и доп. – М., 2000.
3. Бошко В.И. Очерки советского семейного права. – К.: Наук. думка, 1952.
4. Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. – М., 1972.
5. Загоровский А.И. Курс семейного права. – О., 1909.
6. Кисіль В.І. Молодим про сімейне законодавство. – К., 1990.
7. Маслов В.Ф., Пушкин А.А. Советское семейное право. – К., 1981.
8. Нечаева А.М. Брак, семья, закон. – М., 1984.
9. Новохатська Я. Щодо правової природи шлюбу // Право України. – 2002. – No 4.
10. Оридорога М.Т. Вопросы семейного права. – К., 1969.
11. Рясенцев В.А. Семейное право. – М., 1971.
12. Свердлов Г.М. Советское семейное право. – М., 1958.
13. Сімейний кодекс України: Наук.*практ. коментар. – К.: Істина, 2003.
14. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1915. – Т. 2.
15. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – М., 1971. – Т. 1.
16. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. – М
Опубліковано
2020-09-21