ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУПЕРФІЦІЮЗА РИМСЬКИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ

  • В. О. Кутателадзе
Ключові слова: римське приватне право

Анотація

Цивільний кодекс України поміж речових прав на чужі речі передбачає право забудови земельної ділянки (суперфіцій) (глава 34 ЦК України). Оскількиправо забудови земельної ділянки (суперфіцій), є досить відомим і старовинним інститутом, виникає питання про його генезис з метою з’ясування йогоправової природи, місця в системі категорій цивільного права тощо.

Посилання

1. Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. – М., 1996
.2. Копылов А.В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и современномроссийском гражданском праве. – М.: Статут, 2000.
3. Цюра В.В. Речові права на чуже майно: Наук.практ. посіб. – К.: КНТ, 2006.
4. Цюра В.В. Речові права на чуже майно: Дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2007.
5. Гонгало Р.Ф. Суперфіцій у римському приватному праві та його рецепція у цивільному правіУкраїни: Дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2000.
6. Дернбург Г. Пандекты. – М., 1905. – Т.1. – П.259, пр. 5 і 6.
7. Барон Ю. Система римского гражданского права. – СПб., 1908. – Вып. ІІ, кн. 3. Вещные пра*ва. – С. 129.
8. Дождев Д.В. Римское частное право. – М., 1996. – С. 423.
9. Харитонов Е.О. Основы римского частного права. – Ростов н/Д.: Феникс, 1999. – С. 195.
10. Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения. – М., 1989. – С. 35.
11. Дигесты Юстиниана. – М.: Юрид. лит., 1984. – С. 137, прим. 33.
12. Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. – М.: Спарк, 1996. – С. 324, прим. 10.
13. Нерсесов Н.И. Римское вещное право. – М., 1896. – С. 119.
Опубліковано
2020-09-21