ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА АНГЛІ

  • М. О. Гейко
Ключові слова: формування, право, Англія

Анотація

Формування англійського цивільного права відбувається в три етапи: 1) ХІ ст.– формування загального права; 2) ХІV ст. – реформування загального права зпочатком переходу до «права справедливості»; 3) ХІХ ст. – формування «правасправедливості» як домінанти англійської правової системи і створення доктрини судового прецеденту

Посилання

1. Батлер У.З. Взаимодействие международного и национального права // Сов. гос. и право. –1987. – No 5.
2. Косарев А.И. Римское частное право. – М., 1998.
3. Романов А.К. Правовая система Англии. – М., 2000.
4. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. І.Основы.: Пер. с нем. – М., 1998.
Опубліковано
2020-09-21