КАТЕГОРІЯ РИЗИКУ В ДОГОВОРІ ФРАНЧАЙЗИНГУ

  • С. В. Резніченко
Ключові слова: ризик, категорія, договір

Анотація

Комерційні франчайзингові угоди є найбільш поширеною формою зобов’язальних відносин з використання комплексу виключних прав (ліцензійногокомплексу), що включає право використання фірмового найменування й комерційної інформації, а також інших об’єктів виключних прав для підприємницької діяльності. Незважаючи на це, франчайзингові угоди досліджені увітчизняній юриспруденції явно недостатньо, що є однією з причин непоширеності цієї простої і зручної в організаційному відношенні форми виробництва іреалізації товарів, робіт і послуг.

Посилання

1. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: правовые аспекты регулирования // Юрид. практика. – 2002. – No 28 (238).
2. Большая Советская Энциклопедия. – М., 1955. – Т. 36.
3. Брагинский М., Витрянский В. Договорное право. – М.: Статут, 2002. – Кн. 3.
4. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1980. – Т. IV.
5. Словарь русского языка: В 4 т. – M., 1983. – Т. III.
6. Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. – Т. 12.
7. Сосна С. Франчайзинг в России: перспективы развития и задачи законодательства // Гос. иправо на рубеже веков. – М., 2001.
8. Сосна С.А., Васильева Е.Н. Франчайзинг. Коммерческая концессия. – М.: ИКЦ «Академкни*га», 2005. – 375 с.
9. Толковый словарь русского языка / Под. ред. проф. Д. Ушакова: В 4 т. – М., 1996. – Т. 3.
10. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. – М., 1971. – Т. ІІІ.
11. Фогельсон Ю. Конструкции «интерес» и риск в Гражданском кодексе // Хозяйство и право. –2003. – No 6.
12. Цірат Г.В. Договір франчайзингу: Дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2003. – 208 с.
13. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. – М., 1993.
14. Энциклопедический словарь / Изд.: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 1899. – Т. XXVI.
Опубліковано
2020-09-21