СУДОВА ПРАКТИКА ЗАХИСТУ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ МАЛОЛІТНІХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

  • А. І. Дрішлюк

Анотація

Сучасний цивільний обіг характеризується широким спектром майнових іособистих немайнових прав його учасників. Можливість реалізовувати своїсуб’єктивні права і захищати їх в установленому законом порядку забезпечуєвисокий ступінь самостійності суб’єктів цивільних правовідносин. Усяке правомає цінність, якщо воно здійснюється, саме тому держава зобов’язана забезпе*чити рівну можливість реалізації і захисту прав всім учасникам цивільногообігу, у тому числі малолітнім та неповнолітнім.

Посилання

1. Бічук Л. Захист права власності неповнолітнього на нерухоме майно // Право України. –1999. – No 6.
2.Декларація прав дитини: Прийнята Генеральною Асамблеєю 20 листопада 1959 року // Допоміжні матеріали (семінар організований Верховним Судом України 20
23 травня 1998 року).
3. Колесніченко З. Узгодження законодавства України з вимогами Конвенції ООН про правадитини – вимоги часу // Право України. – 1997. – No 6. – С. 38*39.
4. Конвенція ООН про права дитини: Ратифікована Постановою Верховної Ради No 787*12 від27.02.1991 р. // Єдиний державний реєстр нормативно*правових актів No 7910/1999.
5. Лічман Л.Г. Судовий захист прав і інтересів членів сім’ї власника жилого приміщення:Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – Х., 2005.
6. Онопенко В., Кройтор В. Защита прав граждан в связи с разработкой нового гражданского игражданско*процессуального законодательства // Бизнес Информ. – 1994. – No 21.
7. Справа No 2*341/1995 // Архів Малиновського районного суду м. Одеси.
8. Справа No 2*108/07 // Архів Малиновського районного суду м. Одеси.
9. Справа No 2*2667/06 // Архів Малиновського районного суду м. Одеси.
10. Справа No 2*511/2001 // Архів Малиновського районного суду м. Одеси.
11. Штефан М.Й. Цивільній процес. – К., 1998.
Опубліковано
2020-09-17