СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ОКРЕМИХ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • О. В. Тищенко
Ключові слова: система соціального забезпечення, пенсійне забезпечення, соціальні допомоги, соцільні послуги

Анотація

У статті розкриваються особливості правового регулювання соціального забезпечення населення в окремих країнах Європи та Америки, аналізується механізм його реалізації.

Посилання

1. Конституция Королевства Нидерландов от 17 февраля 1983 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions.
2. Новіков В.Н. Організація і розвиток соціальної сфери (зарубіжний і вітчизняний досвід) : [монографія] / В.Н. Новіков. – К. : Інститут економіки НАН України, 2000. – 246 с.
3. Социально-экономическая сфера Нидерландов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://netherlander.org/ekonomika-niderlandov/ socialno-ekonomicheskaya-sfera-niderlandov.html.
4. Adequate and sustainable pensions : [joint report] // Op. cit. 1994. – 94 p.
5. Самойлова Р.М. Пенсионное обеспечение в странах-членах Европейского Союза / Р.М. Самойлова // Труд за рубежом. – 2006. – № 1. – С. 30–35.
6. Светлова А.Р. Опыт зарубежных стран в построении систем пенсионного обеспечения / А.Р. Светлова // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». – 2005. – № 34. – С. 89–97.
7. Конституция Финляндии, издана в г. Хельсинки 11 июня 1999 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.finlex.fi/fi/laki/ kaannokset/ 1999/ru19990731.pdf.
Опубліковано
2020-05-08