МІЖНАРОДНІ КОНФЛІКТИ: СПРОБА ВИЗНАЧЕННЯ

  • Є. С. Стрельцов
Ключові слова: міжнародні конфлікти, міжнародні озброєні конфлікти, неміжнародні озброєні конфлікти, міжнародне право, національне право

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблем поняття, сутності, ознак міжнародних конфліктів та їх видів. Також аналізуються визначення й ознаки неміжнародних озброєних конфліктів.

Посилання

1. Політологія. Академічний курс : [підручник] / Л.М. Герасіна, В.С. Журавській, М.І. Панов та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ВД «Ін Юре», 2006. – 519 с.
2. Boulding K. Conflict and Defense. A General Theory / K. Boulding. – New York : Harper, 1962. – 280 p.
3. Фельдман Д.М. Политология конфликта / Д.М. Фельдман. – М. : Прогресс, 1998. – 242 с.
4. Фукуяма Ф. Великий крах: людська природа і відновлення соціального порядку / Ф. Фукуяма. – Львів : Кальварія, 2005. – 380 с. ; Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф. Фукуяма. – М. : ООО «Изд-во АСТ» ; ЗАО НППП «Ермак», 2004. – 730 с. ; Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма. – М. : ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 588 с. ; Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции / Ф. Фукуяма. – М. : ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 349 с.
5. Стрельцов Є.Л. Влада та відповідальність: «синоніми» чи «антоніми»?! / Є.Л. Стрельцов // Юридичний вісник України. – 2012. – № 35. – С. 6–7 ; Стрельцов Є.Л. Справа Слободана Мілошевича закрита. Але питання залишаються… / Є.Л. Стрельцов // Юридичний вісник України. – 2006. – № 14. – С. 9.
6. Радзина Е.В. Обусловленность процессами глобализации трансформация современного мирового порядка / Е.В. Радзина // Гуманітарний часопис. – 2011. – № 2. – С. 77–82.
7. Wright Q. The Role of International Law in the Elimination of War / Q. Wright. – Oceana, 1961. – 480 p.
8. Масловський В.І. З ким і проти кого воювали українські націоналісти в роки Другої світової війни / В.І. Масловський. – М. : Славянский диалог, 1999. – 272 с.
9. Кременюк В.А. Об исследовании международных конфликтов / В.А. Кременюк // США – Канада: экономика, политика, культура. – 2001. – № 2(374). – С. 45–59.
10. Oстапенко О.М. Аналіз та оцінка досягнень та втрат України за роки незалежності у контексті національної безпеки / О.М. Остапенко // Актуальні проблеми Європейської інтеграції : зб. статей з питань європейської інтеграції та права / за ред. Д.В. Ягунова. – О. : Фенікс, 2012. – Вип. 8. – С. 43–52.
11. Стрельцов Е.Л. Международная ответственность в условиях сложных интеграционных процессов / Е.Л. Стрельцов // Международное право ХХІ века / отв. ред. В.Г. Буткевич. – К. : ВД «Промені», 2006. – С. 396–420.
Опубліковано
2020-05-08