ОБҐРУНТОВАНА ПІДОЗРА ЯК КРИТЕРІЙ ПРАВОМІРНОГО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ Й ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • К. Д. Волков
Ключові слова: права людини, право на свободу та особисту недоторканість, практика Європейського суду з прав людини, обгрунтована підозра

Анотація

Статтю присвячено дослідженню основних рис дефініції «обґрунтована підозра» як критерію правомірного обмеження права на свободу й особисту недоторканність у кримінальному провадженні.

Посилання

1. Лоулесс проти Ірландії : Рішення Європейського суду з прав людини від 1 липня 1961 р. (Заява № 332/57) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22fulltext%22:[%22Lawless%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%
22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57518%22]}.
2. Броуган та інші проти Сполученого Королівства : Рішення Європейського суду з прав людини від 29 листопада 1988 р. (Заяви № 11209/84; 11234/84; 11266/84; 11386/85) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22fulltext%22:[%22Brog
an%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57450%22]}.
3. Фокс, Кембелл і Хартлі проти Сполученого Королівства : Рішення Європейського суду з прав людини від 30 серпня 1990 р. (Заяви № 12244/86, 12245/86, 12383/86) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22fulltext%22:[%22fox%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57721%22]}.
4. Мюррей проти Сполученого Королівства : Рішення Європейського суду з прав людини від 28 жовтня 1994 р. (Заява № 14310/88) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22fulltext%22:[%22Murray%22],%22documentcollectionid2%22:
[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57895%22]}.
5. Ердагоз проти Туреччини : Рішення Європейського суду з прав людини від 22 жовтня 1997 р. (Заява № 127/1996/945/746) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22fulltext%22:[%22Erdag%C3%B6z%22],%22documentcollectionid2%22:
[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58108%22]}.
6. К.-Ф. Проти Німеччини : Рішення Європейського суду з прав людини від 27 листопада 1997 р. (Заява № 144/1996/765/962) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22fulltext%22:[%22K.-F.%22],%22respondent%22:[%22DEU%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58119%22]}.
7. Лабіта проти Італії : Рішення Європейського суду з прав людини від 6 квітня 2000 р. (Заява № 26772/95) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22fulltext%22:[%22labita%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMB
ER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58559%22]}.
8. Влох проти Польщі : Рішення Європейського суду з прав людини від 17 січня 2001 р. (Заява № 27785/95) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22fulltext%22:[%22wloch%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMB
ER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58893%22]}.
Опубліковано
2020-05-08