ОСОБЛИВОСТІ МОТИВУВАННЯ РІШЕННЯ СЛІДЧОГО ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • О. І. Марочкін
Ключові слова: мотивація процесуальних рішень, основи приняття рішень, мотиви приняття рішень, безпека учасников кримінального провадження, забезпечення безпеки кримінального провадження

Анотація

Статтю присвячено розкриттю системоутворюючих елементів мотивування рішення слідчого прозабезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Як такі елементи розглядаються фактичні, правові й етичні підстави та мотиви прийняття рішення. Запропоновано перелік питань, які підлягають вирішенню в цих процесуальних рішеннях, і звернено увагу на необхідність їх закріплення в Кримінальному процесуальному кодексі України.

Посилання

1. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт ХХ века (процессуальное исследование) / Л.В. Брусницын. – М. : Юрлитинформ, 2001. – 400 с.
2. Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовного процесса / О.А. Зайцев. – М. : Экзамен, 2001. – 512 с.
3. Карякин Е.А. Особенности доказывания в условиях применения мер государственной защиты участников уголовного судопроизводства / Е.А. Карякин, О.Н. Тисен. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 120 с.
4. Новикова М.В. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства как гарантия осуществления правосудия в современных условиях : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / М.В. Новикова ; Уральский юрид. ин-т МВД России. – Екатеринбург, 2006. – 21 с.
Опубліковано
2020-05-08