ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА ПІДСТАВІ ПОДАНЬ (ПОВІДОМЛЕНЬ) ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

  • А. В. Столітній
Ключові слова: рішення суду, регістрація, Єдиний реєстр досудового розслідування, початок досудового розслідування, аліменти, ухилення, відповідальність

Анотація

У статті розглядаються актуальні проблеми початку досудового розслідування за фактами ухилення від сплати аліментів на утримання дитини на підставі подань (повідомлень) Державної виконавчої служби України та уникнення випадків реєстрації матеріалів без достатніх даних про кримінальне
правопорушення.

Посилання

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року (зі змінами і доповненнями). – К. :Атіка, 2012. – 68 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 року // Голос України. – 2012. – № 90–91. – Ст. 88.
3. Про виконавче провадження : Закон України від 21 квітня 1999 року № 606-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/606-14.
4. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджене Наказом № 69 від 17 серпня 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/pd.html?_m=publications&_t=rec&id=110522.
5. Про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події : Інструкція МВС України № 1050 від 19 листопада 2012 року, зареєстрована в Міністерстві юстиції 17 грудня 2012 року за № 2095/22407
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=z2095-12.
6. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні Наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102.
7. Мельник М.І. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків / М.І. мельник [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.zakony.com.ua/juridical.html?catid=45938.
8. Типове положенням про слідче управління (відділ) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, за-твердженого наказом МВС України від 9 серпня 2012 року № 686 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/page2.
9. Тертишнік В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / В.М. Тертишнік. – К. : Алерта, 2014. – 768 с.
Опубліковано
2020-05-08