ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗБОЮ ЯК СУСПІЛЬНО-НЕБЕЗПЕЧНОГО ЯВИЩА

  • В. О. Казміренко
Ключові слова: злочин, розбій, насильство, покарання, майно

Анотація

У статті подано історичний аналіз, а також трактування розбою, що належить до «традиційних»злочинів у структурі загальнокримінальної злочинності як суспільно небезпечного явища впродовж віків. Зазначено, що поняття розбою залишалося незмінним: це насильство, небезпечне для життя
та здоров’я потерпілого, що застосовувалося з метою заволодіння його майном. Встановлено, що міра покарання, яка застосовувалася до розбійників, завжди була однією з найвищих.

Посилання

1. Джужа О. Кримінологія / О. Джужа, Є. Моісеєв, В. Василевич. – К. : Атіка, 2001. – 368 с.
2. Иванцова Н. Разбой – насильственное хищение чужого имущества / Н. Иванцова // Уголовное право. – 2003. – № 2. – С. 34–36.
3. Кримінологія. Спеціальний курс лекцій зі схемами : [навчальний посібник] / за заг. ред.О. Джужі. – К. : Атіка, 2001. – 368 с.
4. Курс советского уголовного права. Государственные преступления и преступления против социалистической собственности : в 6 т. / ред. колл. : А. Пионтковский, П. Ромашкин, В. Чхиквадзе. –М. : Наука, 1970– . – Т. 4 : Часть особенная. – 1970. – 432 с.
5. Лист Ф. Задача уголовной политики: преступление как социально-патологическое явление /Ф. Лист ; пер с нем. В. Овчинский. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 104 с.
6. Российское законодательство Х – ХХ веков : [тексты и комментарии] : в 9 т. / под общ. ред.О. Чистякова. – М. : Юридическая литература, 1984–1994. – Т. 1 : Законодательство Древней Руси /отв. ред. В. Янин. – 1984. – 432 с.
7. Российское законодательство Х – ХХ веков : [тексты и комментарии] : в 9 т. / под общ. ред.О. Чистякова. – М. : Юридическая литература, 1984–1994. – Т. 2 : Законодательство периода образования и укрепления русского централизованного государства. – 1985. – 520 с.8. Российское законодательство Х – ХХ веков : [тексты и комментарии] : в 9 т. / под общ. ред.О. Чистякова. – М. : Юридическая литература, 1984–1994. – Т. 3 : Акты Земских соборов. – 1985. – 512 с.
9. Российское законодательство Х – ХХ веков : [тексты и комментарии] : в 9 т. / под общ. ред.О. Чистякова. – М. : Юридическая литература, 1984–1994. – Т. 5 : Законодательство периода расцвета абсолютизма. – 1987. – 528 с.
10. Российское законодательство Х – ХХ веков : [тексты и комментарии] : в 9 т. / под общ. ред.О. Чистякова. – М. : Юридическая литература, 1984–1994. – Т. 6 : Законодательство первой половины ХІХ века. – 1988. – 432 с.
11. Филонов В. Актуальные проблемы современной криминологии / В. Филонов. – Донецк :Донеччина, 1997. – 417 с.
Опубліковано
2020-05-08