ПОНЯТТЯ ТА ЗАСАДИ ОФІЦІЙНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

  • Л. В. Ємчук
Ключові слова: офіційне тлумачення, права, свободи й обов’язки людини та громадянина

Анотація

У статті досліджено особливості офіційного тлумачення прав і свобод людини та громадянина.Доводиться, що офіційне тлумачення прав і свобод людини та громадянина поряд з іншими засадами,властивими офіційному тлумаченню в цілому, ґрунтуються на принципах автономності, еволюційності й недопущенні обмежувального тлумачення. Ці принципи дозволяють: а) захистити конституційно-правовий статус особи від нівелювання законодавцем шляхом конкретизації цих прав законами й підзаконними актами з фактичним звуженням змісту й обсягу відповідних прав; б) пристосовуватися конституційно-правовому статусу особи до нових потреб без зміни його формального закріплення в Конституції України; в)убезпечити зміст прав людини від несправедливих обмежень.

Посилання

1. Gebauer M. Uniform Law, General Principles and Autonomous Interpretation / M. Gebauer //Uniform Law Review. – 2000. –Vol. 4. – P. 683–705.
2. Orakhelashvili A. Restrictive Interpretation of Human Rights Treaties in the Recent Jurisprudence of the European Court of Human Rights / A. Orakhelashvili // European Journal of International Law. –2003. – Vol. 14. – № 3. – P. 529–568.
3. Головін А.С. Захист прав і свобод людини і громадянина єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні : [монографія] / А.С. Головін. – К. : Логос, 2012. – 384 с.
4. Гончаров В.В. Динамічне тлумачення юридичних норм / В.В. Гончаров // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. Серія І «Дослідження та реферати» / за ред. П.М. Рабінович. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – Вип. 27. – С. 179–216.
5. Рабінович П.М. Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект / П.М. Рабінович,Н.І. Савчук // Право України. – 2001. – № 11. – С. 22–25.
6. Рабінович П.М. Конституція як «живий інструмент» відображення та врегулювання соціальних змін (у світлі практики вітчизняного конституційного судочинства) / П.М. Рабінович, В.В. Гончаров // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 2(65). – С. 3–14.
7. Рішення Конституційного Суду України в справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу 8 пункту 5 частини 1 статті 11 Закону України «Про міліцію» від 29 червня 2010 р.№ 17-рп/2010 // Вісник Конституційного суду України. – 2010. – № 5. – С. 11.
8. Рішення Конституційного Суду України в справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 39. – С. 95.
9. Рішення Конституційного Суду України в справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу 2 частини 1 статті 39 Закону України «Про вищу освіту» (справа про граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу) // Офіційний вісник України. – 2004. – № 28. – Т. 1. – С. 241.
10. Рішення Конституційного Суду України в справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради» від 10 червня 2009 р. № 14-рп/2009 //Офіційний вісник України. – 2009. – № 47. – С. 58.
11. Рішення Конституційного Суду України в справі за конституційними поданнями 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 58, 60 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 8, 9 частини 1 статті 58 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» і підпункту 1 пункту 1 Закону України«Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів» (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій) від
20 березня 2002 р. № 5-рп/2002 // Вісник Конституційного суду України. – 2002. – № 2. – С. 10.
12. Рішення Конституційного Суду України в справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України й 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону
України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 26 грудня 2011 р. № 20-рп/2011 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 3. – С. 55.
13. Савчин М.В. Конформне тлумачення Конституції та забезпечення єдності правової системи в діяльності Конституційного Суду України / М.В. Савчин, Р.В. Марчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 11. – C. 44–52.
14. Тодыка Ю.Н. Толкование Конституции и законов Украины / Ю.Н. Тодыка. – Х. : Факт, 2003. – 328 с.
Опубліковано
2020-05-08