ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

  • А. Ю. Осадчий
Ключові слова: нормативно-правові акти

Анотація

Запровадження в Україні адміністративного судочинства спрямовано на забезпечення ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Такі права та інтереси порушуються неправомірними рішеннями (нормативно-правовими актами чи правовими актами індивідуальної дії), діями чи бездіяльністю
суб'єктів владних повноважень (органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових чи службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в
тому числі на виконання делегованих повноважень).

Посилання

1. Кодекс адміністративного судочинства України / / Офіційний вісник України. — 2005. —№ 32. — Ст. 1918.
2. Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): Монографія. — О.:Юрид. л-ра, 2004. — С. 70.
3. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10.06.1997 р. / / Офіційний вісник України. — 1997. —№24. — С. 11.
4. Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України»: Указ Президента України від 13.12.1996 р. / / Урядовий кур'єр. — 1996. — 19 груд.
Опубліковано
2020-08-28