ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

  • Н. Я. Шлієнко
Ключові слова: законодавство

Анотація

Важливим для теорії адміністративного права і державної служби є питання щодо визначення поняття законодавства про державну службу та характеристики його основних складових. Слід зазначити, що цьому питанню приділялась певна увага в юридичній науці 

Посилання

1. Студеникин С. С. Социалистическая система государственного управления и вопрос о предмете советского административного права. — М.; Л., 1949. — С. 39-48; Пашерстник А. Е. К вопросу о советской государственной службе / / Вопросы советского административного права. —М.; Л., 1949. — С. 122-134; Старилов Ю. Н. Государственная служба в Российской Федерации: направления реформирования и концепция программы специального учебного курса / /Государство и право. — 1995. — № 1. — С. 44-49; Старилов Ю. Н. Институт государственной 11. Офіційний вісник України. — 1998. — № 16. — Ст. 592.
12. Там само. — 2000. — № 21. — Ст. 451.
13. Там само. — 2001. — № 47. — Ст. 2057.
14. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2002. — № 1: Державна служба вУкраїні. — С. 147.
15. Офіційний вісник України. — 1998. — № 16. — Ст. 592.
16. Збірник законодавчих і нормативних документів, роз'яснень Головдержслужби, міністерств тавідомств України. — К., 1996.
17. Офіційний вісник України. — 1998. — № 21. — Ст. 764.
18. Там само. — 2000. — № 24. — Ст. 1004.
19. Там само. — 2001. — № 1-2. — Ст. 27.
20. Збірник законодавчих і нормативних документів, роз'яснень Головдержслужби, міністерств тавідомств України. — К., 1996.
21. Офіційний вісник України. — 2001. — № 20. — Ст. 892.
22. Там само. — 2001. — № 44. — Ст. 1422.
23. Там само. — 2001. — № 31. — Ст. 1422.
24. Там само. — 2001. — № 45. — Ст. 1971.
25. Там само. — 2000. — № 52. — Ст. 2299.
26. Там само. — 2001. — № 3. — Ст. 111.
27. Там само. — 2002. — № 4. — Ст. 133.
28. Там само. — 2000. — № 28. — Ст. 1186.
29. Там само. — 2001. — № 12. — Ст. 502.
30. Концепція реформи адміністративного права (проект) / / Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України: Навч.-метод. посіб. — О., 2002. — С. 294-295.
Опубліковано
2020-08-28