ПРАВОВИЙ СТАН НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ ПІВДНЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ, ХЕРСОНСЬКОЇ І ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ)

  • Я. В. Шевчук-Бела
Ключові слова: Російська імперія

Анотація

Більш ніж 200 років пройшло з тих пір, як за запрошенням царюючої в Росії династії сотні німців Німеччини прийшли на південь України.Маніфести 1762 і 1763 рр. відкрили можливість для тисяч жителів Європи приїхати на поселення до Росії. З моменту публікації маніфесту КатериниДругої від 4 грудня 1762 р., запрошуючого переселитися до Росії «всіх охочих іностранців» [1], під практику залучення до Росії німців була підведена юридична основа. Цей документ відкрив якісно новий етап німецького переселенського руху. Переселення німців в Новоросію затягнулося на шість десятиріч. Перші німці прибули до Херсона в 1786 р., останні переселилися в Новоросію в 1824 р

Посилання

I. ПСЗPИ. — Т. 16. — № 11720, 11725.
2. ПСЗPИ. — Т. 16. — № 11853, 11879, 11880.
3. ПСЗPИ. — Т. 26. — № 19372. — C. 115.
4. Очерки истории немцев и меннонитов Юга Украины (конец XVIII — первая половина XIX в.)/ С. И. Бобылева, Н. В. Бочарова, О. В. Безносова, Л. С. Тутик, Н. В. Осташева, С. В. Aтамаменко; Под ред. С. И. Бобылевой. — Днепропетровск: Aрт-Пресс, 1999. — 11 с.
5. Велицын A.A. Немцы в Pоссии. Очерки исторического развития и настоящего положениянемецких колоний на юге и на востоке Pоссии. — С.Пб., 1893. — С. 50-54.
6. Вопросы германской истории. Немцы в Украине: Материалы укр.-герман. науч. конф. Днепропетровск, 26-29 сентября 1995 г. — Днепропетровск: ДГУ, 1996. — С. 21.
7. Keller K. Du deutschen Kolonien in Sudnessland: In 2 Bd. — Odessa, 1905-1914. — Bd. 1. —S. 20.
8. Причерноморские немцы. Их вклад в развитие г. Одессы и региона, 1803-1917: Библиогр.указ. / Сост. В. В. Самодурова. — О., 1999. — С. 35
Опубліковано
2020-08-28