АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВОЇ АКУЛЬТУРАЦІЇ

  • Л. А. Акерман
Ключові слова: актуалізація

Анотація

Формування нової правової системи України, системи права та законодавства, розвиток юридичної практики, правової ідеології, тобто всього того, що складає правове поле держави, неможливі без правової акультурації. Становлення будьчого нового містить у собі діалектичні зв'язки: заперечення старого й успадкування досягнень минулого.

Посилання

1. Вахта В. М. Проблема акультурації в сучасній етнографічній літературі США. — М., 1963.
2. Карбонье М. Юридическая социология. — М.: Прогресс, 1986. — 352 с.
3. Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 р. / / Офіційний вісник України. — 1998. — №45. — Ст. 1673.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 1998 року «Про запровадження механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».
5. Баллер Э. А. Социальный прогресс и культурное наследие. — М.: Наука, 1987. — 160 с.
Опубліковано
2020-08-28