СПІВВІДНОШЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ЮРИСДИКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

  • А. О. Неугодніков
Ключові слова: адміністративні суди

Анотація

В юридичній науці завжди надавалась велика увага питанню про повноваження державних органів. За минулі роки намітилися два підходи до його рішення. Один з них трактує повноваження органів як владні — це їх неодмінний і найважливіший атрибут. Кожен орган діє від імені держави, наділений владними повноваженнями, здійснюваними на основі законів і інших правових актів, і видає обов'язкові для виконання правові акти. Владні повноваження забезпечуються різними методами, включаючи і державний примус. Для іншого підходу до вирішення даної проблеми характерне те або інше визнання повноважень органів як складового елемента їх компетенції або функцій. На думку деяких учених, компетенція органів визначається шляхом вказівки на
управлінські функції (використання інформації, прогнозування, організація,регулювання, керівництво, координація, стимулювання, планування, контроль),які покладені на орган в тій або іншій сфері суспільного життя і стосовно певних керованих об'єктів

Посилання

1. Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс: Полный курс. — М., 2001. — 652 с.
2. Angela Stoof, Rob L. Martens, Jeroen J. G. van Merrienboer. Вказ. праця.
3. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В. В. Яркова) — М.: БЕК, 2003.
4. Елисейкин П. Ф. Рецензия: «Осипов Ю. К. Подведомственность юридических дел» / / Правоведение. — 1975. — № 1. — С. 130-133.
5. Бурова И. Л. Подведомственность: проблемы понятийного аппарата / / Вологдинские чтения.Чтение № 45. — Веб-сайт Тихоокеанского института политики и права — http://www. festu.ru/ru/structure/library/library/vologdin/v2000-n/288. htm
6. КАС від 17.03.2005 р.
Опубліковано
2020-08-28