АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ В КРАЇНАХ ЗАХОДУ

  • О. П. Міщенко
Ключові слова: адміністративна юстиція

Анотація

Розвиток сучасного суспільства обумовив збільшення кількості звернень до судових органів громадян та юридичних осіб. Предметом оскарження все частіше виступають нормативно-правові рішення, в тому числі акти органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також дії або бездіяльність цих органів, які порушують чи обмежують права і свободи громадян та юридичних осіб. Поновлення прав цих суб'єктів стає основним видом провадження в адміністративних судах.

Посилання

1. Bіллeр Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС: Порівняльний аналіз / Пер. з фр.B. Ховхуна. — K.: Основи, 1996. — С. 358.
2. Див., наприклад: Бребан Г. Французское административное право. — М., 1988. — С. 361;Ирфъ С. А. Адміністративна юстиція въ Россіи. — С.Пб., 1910. — Т. 2. — С. 392.
3. Структура и роль Государственного совета Франции. — М., 1993. — С. 3-31.
4. Институции буржуазных стран: Учеб. пособие / Под ред. П. K. Пантелеева. — М., 1982. —C. 5-10.
5. Интроль за деятельностью государственной юстиции во Франции. — М., 1994. — С. 33.
6. Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. 01. 1960 в ред. від 03. 05. 2000 (BGBI. 1960. I, 17).
7. Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А. Н. Изырина и М. А. Штатной. — М., 2003. — С. 312-314.
8. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції дляУкраїни / Авт.-упоряд. B. П. Тимощук. — K.: Факт, 2003. — С. 22-23.
9. Cane P. An Introduction to Administrative Law. — L., 1986. — P. 281.
10. Судебные системы западных государств. — М., 1991. — С. 58-60.
11. Институции и законодательные акты буржуазных стран XVII-XIX в.: Англия, США, Франция, Италия, Германия. — М., 1957. — С. 56-59.
12. The U. S. Constitution And Fascinating Facts About It. Copyright, 1998 by Oak Hill PublishingCompany.
13. Administrative Law Review. — 1983. — M 2. — P. 154.
14. Administrative Law Review. — 1981. — M 1. — P. 109.
15. Футей Б. Становлення правової держави: Україна 1991-2001 рр. — K.: Юрінком Інтер, 2001.— С. 17, 28.
Опубліковано
2020-08-28