РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПОШУКУ ТА РЯТУВАННЯ НА МОРІ

  • Д. А. Іванов
Ключові слова: правове регулювання

Анотація

В історії мореплавства зазначено немало випадків,коли засоби радіозв'язку дозволили врятувати людські життя і великі матеріальні цінності. Наприклад, на початку 1950 р. при ліквідації пожежі і порятунку пароплава «Радянська гавань», що знаходився в Біскайській затоці з цінним вантажем, керівництво рятувальними операціями здійснювалося безпосередньо через станції морської радіослужби СРСР на відстані більше 4000 км.
Можна нагадати тут про роль радіо в порятунку людей при загибелі пароплава«Тітаник» в 1912 р., а також при порятунку в районі Аденської затоки судном«Радянська нафта» в 1932 р. пасажирів французького судна «Жорж Філіппар»,
що горіло. Радіо стало неоцінимим засобом для забезпечення безпеки мореплавання і керівництва роботою флоту. Необхідність правового регулювання Використання засобів радіозв'язку для забезпечення пошуку і рятування на морі виникла одразу ж після початку його широкого застосування.

Посилання

1. Довбня А. Волны над волнами / / Антенна. — 2003. — 1 окт.
2. Мирошкин А. Листая старые страницы / / Алло! — 1998. — № 5. — С. 23.
3. Нестерова М. От «телегрома» до «дальнописца» / / Алло! — 1998. — № 3. — С. 24.
4. За матеріалами Веб-сайту МСЕ: http://www. itu. int/aboutitu/overview/history. html
5. Мигулин В. В. Год столетия радио и начальные этапы использования радиоволн / / Электросвязь. — 1995. — № 1. — С. 3.
6. Берг А. И., Радовский М. И. Изобретатель радио А. С. Попов. — М.; Л.: Госэнергоиздат, 1950.
7. Быховский М. А. Очерк истории развития систем подвижной связи / / Мобильные системы.— 2000. — № 10.
8. Синицын М. Т. Эксплуатация радиосвязи на морском флоте. — М.: Мор. транспорт, 1959.
9. Крылов С. Б. Международно-правовое регулирование радиосвязи и радиовещания. — М.: Связьиздат, 1950. — С. 34.
10. Крылов С. Б. Безопасность на море и международные региональные соглашения о морской радиосвязи / / Труды Ленинградского института инженеров водного транспорта. — 1955. —№ 12. — С. 53.
11. Регламент радиосвязи (Атлантик-Сити, 1947). — М.: Связьиздат, 1949.
12. Кудрявец Ю. Н. Правовые аспекты международного сотрудничества в сфере информационных и телекоммуникационных технологий / / Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1998. — № 4.
13. Колодкин А. Л., Колосов Ю. М. СССР и Международная организация спутниковой связи(ИНМАРСАТ) / / Советское государство и право. — 1978. — № 8.
14. Быховский М. Круги памяти. — М.: ИТЦ «Мобильные коммуникации», 2000.
Опубліковано
2020-08-28