ОКРЕМІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СУБ'ЄКТОМ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

  • В. І. Терентьєв
Ключові слова: кримінальне право

Анотація

Сучасний стан розвитку кримінально-правової науки свідчить про поширення тенденції певної «спеціалізації» злочинної діяльності, за допомогою якої Законодавець, з одного боку, встановлюючи спеціальні ознаки суб'єкта злочину, вказує на підвищену суспільну небезпеку окремого злочинного діяння і використовує спеціалізацію з метою відокремлення злочинного від іншого виду протиправного діяння, і основний склад злочину від його кваліфікованого або особливо кваліфікованого видів, а з іншого — створює особливий вид юридичної техніки, на підставі застосування якої законодавець намагається детально описувати окремі склади злочинів, що може і повинно розглядатися як один з бар'єрів для неправильної кваліфікації злочинного діяння вчиненого певної особою.

Посилання

1. Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений. — М., 1984. — 184 с.
2. Тарарухин С. А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. — К.:Юринком Интер, 1995. — 206 с.
3. Бурчак Ф. Г. Квалификация преступлений. — К.: Политиздат Украины, 1976. — 142 с.
4. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. — М.: Центр Юринформ, 2001. — 317 с.
5. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. — М., 1972. — 348 с.
6. Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступлений. — М., 1963. — 316 с.
7. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. — К.:Юрінком, 1995. — 460 с.
8. Карпец И. И. Проблема преступности. — М., 1969. — 240 с.
Опубліковано
2020-08-28