РЕФОРМУВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Й ОСНОВНІ АСПЕКТИ

  • Х. З. Босак
  • М. О. Живко
  • В. М. Мельникович
Ключові слова: органи внутрішніх справ, Концепція проходження державної служби в органах внутрішніх справ України, тенденції реформування, завдання, системний підхід, кадровий потенціал, професійне ядро

Анотація

У статті розглянуто основні аспекти й тенденції реформування правоохоронних органів. Зокрема, зроблено акцент на реформуванні проходження державної служби в органах внутрішніх справ. Авторами доведено необхідність в оновленні й систематизації чинних нормативно-правових актів щодо статусу й організації діяльності правоохоронних органів. Запропоновано основні розділи Концепції проходження державної служби в органах внутрішніх справ України; перелік завдань,обов’язкових для вирішення; шляхи реалізації Концепції проходження державної служби в органах
внутрішніх справ України та розроблених на її підставі програм і планів.

Посилання

1. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель… Элементы психологии менеджмента в повседневной работе / Р.Л. Кричевский. – М. : Дело, 1996. – 352 c.
2. Матюхіна Н.П. Управління поліцією зарубіжних країн: сучасні підходи та ключові поняття /Н.П. Матюхіна. – X. : Гриф, 2006. – 301 c.
3. Криволапчук В.О. Проблеми реформування системи МВС України / В.О. Криволапчук,М.О. Свірін // Теорія і практика забезпечення якісного управління у сфері діяльності Міністерства внутрішніх справ : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 листопада 2009 р.) / за ред. Т.О. Проценка ; ДНДІ МВС України. – К. : ДНДІ, 2009. – С. 22–27.
4. Сатаров Г.А. Трансформация судебной власти в России – альтернативный взгляд / Г.А. Сатаров //Полития. – 2010. – № 1(56). – С. 133–157.
5. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніхсправ України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. № 114 //Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. – К., 1993. – С. 438–464.
6. Кісіль З.Р. Правові та психологічні засади запобігання професійній деформації працівників органів внутрішніх справ України : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / З.Р. Кісіль ; Національна академія внутрішніх справ. – К., 2011. – 40 с.
Опубліковано
2020-05-08