ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

  • О. О. Кахович
  • Р. С. Южека
Ключові слова: регулювання, державне регулювання економіки, функції державного регулювання економіки, методи державного регулювання

Анотація

Статтю присвячено дослідженням теоретичних питань державного регулювання та його ролі в розвитку економіки України. Розглянуто проблеми з’ясування сутності регулювання економіки, форм і методів державного регулювання. Виявлено сутність і функціональне призначення державного регулювання економіки. Проаналізовано моделі державного регулювання в зарубіжних країнах у контексті потенційних можливостей їх використання в державному регулюванні економіки України. Розглянуто принципи та специфічні засоби державного впливу на економіку. Визначено, що державне регулювання має значний вплив на розвиток національної економіки країни, тому його дослідження є важливим аспектом.

Опубліковано
2020-05-08