ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ЛІСІВ

  • О. В. Глотова
Ключові слова: законодавство

Анотація

Ліси займають важливе місце серед природних ресурсів. Вони сприяють розвитку економіки, поліпшенню стану навколишнього природного середови-ща і за своїм призначенням і місцем розташування виконують економічні, екологічні, естетичні, виховні та інші функції. Корисними властивостями лісів є їх здатність зменшувати вплив негатив-них природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, регулювати стік води, попе-реджувати забруднення навколишнього природного середовища і очищати його, сприяти оздоровленню та естетичному вихованню населення. З погляду господарського використання ліси, насамперед, є джерелом дере-вини й іншої технічної сировини, харчових і кормових продуктів, які є необхід-ними для задоволення потреб народного господарства та населення, а також місцем перебування корисних тварин і рослин

Посилання

1. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І. І. Каракаша. — К.: Істина, 2005.— С. 229.
2. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року / / Відомості Верховної Ради України. —1994. — № 17. — Ст. 98.
3. Кодекс законів про працю України / / Екологічне законодавство України. — X., 2002. —С. 258.
4. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 липня 1991 року/ / Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 41. — Ст. 69.
5. Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 1996 року № 1464 / / Екологія і закон. — К., 1998. —Кн. 1. — С. 635-642.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення. — К.: Атіка, 2001.
7. Еколого-правове регулювання лісокористування в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук:12.00.06. — К., 2005. — 20 с.
8. Кримінальний кодекс України / / Відомості Верховної Ради. — 2001. — № 25-26. —Ст. 245, 246.
Опубліковано
2020-08-21