КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

  • О. З. Гладун
Ключові слова: принципи, конституція

Анотація

Особливості правового регулювання конкуренції в Україні пояснюються насамперед історичним розвитком цього явища в нашій державі, що почало зароджуватись лише на початку 1990-х років, після проголошення незалеж-ності та впровадження демократичних реформ. У цей же час виникла і не-обхідність створення конкурентного законодавства, що дало би змогу розвива-тись підприємствам на рівних конкурентних засадах, прискорило би форму-вання повноцінного конкурентного середовища в економіці України.

Посилання

1. Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 21. — Ст. 296.
2. Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
3. Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18-22. — Ст. 144.
4. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. —К.: Укр.енцикл., 2001. — Т. 3. — С. 289-291.
5. Костусєв О. О. Конкуренція — найважливіша цінність демократичного суспільства / / Конкуренційне законодавство України: Юрид. зб. — К., 2002. — С. 7.
6. Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 36. — Ст. 164.
7. Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 9. — Ст. 42.
8. Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 12. — Ст. 64.
9. Урядовий кур'єр. — 2005. — 11 лют. — С. 6-12.
10. Шицький І. Не зупинятися на досягнутому / / Конкуренція: Вісн. Антимонопол. комітету України. — 2004. — № 4 (14). — С. 49.
11. Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 50. — Ст. 472.
12. Корчак Н. М. До питання про правову природу інституту антимонопольного регулювання //Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 12. — С. 51.
Опубліковано
2020-08-21