ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  • Л. М. Ніколенко
  • А. І. Мамедова
Ключові слова: правовий конфлікт, попередження, місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, попереджувальні заходи

Анотація

У статті здійснено дослідження сутності попередження виникнення конфліктів у системі місцевого самоврядування. Визначено рівні попередження конфліктів в органах місцевого самоврядування та їх зміст;обґрунтовано поняття попередження правового конфлікту в органах місцевого самоврядування. Доведено об’єкт, предмет і суб’єкті попередження виникнення конфліктів у системі місцевого самоврядування.

Посилання

1. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 07.04.2011 р. № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 404.
2. Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування :
Методичні рекомендації, затверджені Міністерством юстиції України 16.10.2013 р. // Урядовий кур’єр. – 2013. – № 208. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?base=1&id=1330538&menu=1&view=text.
Опубліковано
2020-05-08