ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

  • І. В. Безкоровайна
Ключові слова: митний контроль

Анотація

В останні часи в Україні спостерігається тенденція значного зростання масштабів зовнішньоекономічної діяльності, що завжди пов'язано зі збільшенням товаропотоків через митний кордон України й відповідно навантаження на митні органи нашої держави. Це в свою чергу призводить до ускладнень, що негативно позначаються на якості та ефективності їх діяльності, а також іміджу
України на міжнародній арені в цілому. Тому набуває неабиякого значення кожна спроба законодавця покращити умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Посилання

1. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2002. —№ 38-39. — Ст. 288.
2. Митний кодекс України від 12.12.1991 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1992. —№ 16. — Ст. 203.
3. Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання: Наказ ДМСУ від07.10.2003 р. № 674.
4. Про ставки митних зборів: Постанова КМУ від 27.01.97 р. № 65
Опубліковано
2020-08-20