ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ В КРАЇНАХ — ЧЛЕНАХ ЄС

  • В. Р. Барський
Ключові слова: регіоналізація

Анотація

Регіоналізація — одна з найбільш відчутних тенденцій розвитку сучасної Європи. Існують різні трактування даного явища: точка зору про поступове відмирання національних держав через їх неадекватність сучасним реаліям і формуванню єдиної Європи двох рівнів — наднаціонального і регіонального;думка про інтенсифікацію міжрегіонального економічного співробітництва, тобто про «зрощення» Європи на базі тісної кооперації і взаємодії регіонів у єдиному економічному просторі; уявлення про «триступінчасту» Європу: Європейський Союз (далі — ЄС), національні держави, регіони.

Посилання

1. http://www. dergachev. ru/data/197/?n=23
2. Иванов И. Д. Европа регионов. — М.: Междунар. отношения, 1998. — С. 20.
3. Європейська інтеграція та Україна: Навч.-метод. посіб. — К., 2002. — С. 335.
Опубліковано
2020-08-20