КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

  • Ю. Ю. Бальцій
Ключові слова: міський голова, крітерії, ефективність

Анотація

Одне з головних завдань, яке стоїть перед нашою державою, — інтеграція в європейські структури. Досягнення правових, соціальних, політичних та економічних критеріїв вступу до ЄС є питання не тільки зовнішньої, а й внутрішньої політики України. Особливого значення у зв'язку з цим набуває проблема наближення до європейських стандартів державного управління на територіальному рівні, регіонального і місцевого самоврядування.Проблеми правового статусу головних посадових осіб у місцевому самоврядуванні займають важливе місце та є досить актуальними не тільки в муніципальному праві, а й при проведенні адміністративно-територіальної реформи.Цьому питанню присвячені наукові праці багатьох вітчизняних і зарубіжних
учених: М. О. Баймуратова, Ю. А. Дмитрієва, М. І. Корнієнка, В. Ф. Погорілко,В. І. Фадеєва, О. Ф. Фрицького, Е. С. Шугрина та ін. Однак предметом окремого дослідження вони досить не стали.

Посилання

1. Баймуратов М. А. Международное сотрудничество органов местного самоуправления Украины: Дис... д-ра юрид. наук. — О., 1996. — С. 359.
2. Там само. — С. 364.
3. Dahl R. A. Democracy and its Critics. — New Haven and London: Yale Univ. Press, 1989. —P. 26.
4. Там само. — P. 107.
5. Баймуратов М. А. Вказ. праця. — С. 373.
6. Система органов городского управления. — Л., 1980. — С. 144.
Опубліковано
2020-08-20