ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ І ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

  • Д. В. Кравцов

Анотація

Інвестиції — це фінансові ресурси і матеріальні цінності, спрямовані на забезпечення інвестиційної діяльності з метою створення необхідних активів для задоволення потреб держави й одержання прибутку у майбутньому від виробництва продукції з об'єктів, що інвестуються, і розширення бази оподат-ковування. Основним напрямком інвестиційно-інноваційної діяльності держави є удос-коналення засобів регулювання її фінансового забезпечення, що у свою чергу приведе до ефективної реалізації інвестицій.

Посилання

1. Волощук Л. О. Венчурний капітал як альтернативне джерело фінансування малого і середнього бізнесу / / Економіка і управління. — 2001. — № 4. — С. 29.
2. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — 2-е изд., стереотип. — К.: МАУП,2001. — С. 135-136.
3. Савченко А., Москалюк Н. Податок на прибуток підприемств як іструмент інвестиційної політики держави / / Економіка Украіни. — 2003. — № 3. — С. 26.
4. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога 3. Державне регулювання економіки: Підручник/ За ред. І. Р. Михасюка; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — 2-ге вид., виправ. і допов. — К.:Атіка, Ельга-Н, 2000. — С. 337.
5. Москвин В. А. Кредитование инвестиционных проектов: Рекомендации для предприятий икоммерческих банков. — М.: Финансы и статистика, 2001. — С. 54, 82.
6. Луців Б. Л. Грошово-кредитна політика держави та інвестиційна діяльність банків / / Економіка України. — 2001. — № 10. — С. 23.
Опубліковано
2020-08-19