ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • А. В. Стрельников

Анотація

Розвиток рекламної діяльності в Україні сягнув майже світового рівня, а механізм державного контролю за рекламною діяльністю та інститут відпові-дальності за правопорушення у сфері рекламої діяльності знаходяться ще в стадії формування. Треба зазначити, що основним видом відповідальності за правопорушення в сфері рекламної діяльності уявляється саме адміністратив-на відповідальність.

Посилання

1. Наказ ДМСУ від 12.01.2005 р. № 11 «Про припинення діяльності Західної регіональної митниці».
2. Наказ ДМСУ від 08.02.2005 р. № 82 «Про припинення діяльності Чорноморської регіональноїмитниці та ліквідацію Білгород-Дністровської митниці».
3. Наказ ДМСУ від 08.02.2005 р. № 81 «Про зміну підпорядкування митних органів».
4. Наказ ДМСУ від 09.01.1997 р. № 3 «Про створення Чорноморської регіональної митниці».
5. Наказ ДМСУ від 17.03.2005 р. № 180 «Про ліквідацію та створення окремих митних органів».
6. Наказ ДМСУ від 21.03.2005 р. № 188 «Про припинення діяльності Карпатської регіональноїмитниці».
7. Наказ ДМСУ від 22.03.2005 р. № 194 «Про реорганізацію митних органів».
8. Наказ ДМСУ від 30.04.2004 р. № 308 «Про затвердження Положень о митницях Державноїмитної служби України».
9. Наказ ДМСУ від 25.07.2003 р. № 500 «Про затвердження примірних положень».
10. Наказ ДМСУ від 06.05.2003 р. № 289 «Про затвердження Типового положення про митнипост».
11. Наказ ДМСУ від 14.09.2004 р. №666 «Про внесення змін і доповнень до наказу Держмит-служби України від 06. 05. 2003р. № 289».
12. Наказ ДМСУ від 02.04.2004 р. № 233 «Про затвердження Класифікатора митних органів Ук-раїни та їх структурних підрозділів» зі змінами і доповненнями.
13. Наказ ДМСУ від 25.06.2003 р. № 417 «Про підпорядкування окремих митних органів».
Опубліковано
2020-08-19