ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

  • А. Г. Равлюк
Ключові слова: орган державної влади, компетенція, державний орган, поняття та зміст органу державної влади

Анотація

На цей час як у вітчизняній, так і в зарубіжній юридичній літературі немає єдиного підходу до визначення органу державної влади, а також єдиного розуміння його сутності та характерних рис, тому для національної конституційної науки має важливе значення, що саме розуміється під держав-ним органом. Оскільки у науковій юридичній літературі ряд авторів вважають, що орган держави – це організована частина державного механізму, наділена владними повноваженнями, певною компетенцією і необхідними засобами для здійснення завдань, що стоять перед державою на конкретній ділянці державного керівництва суспільством. Таким чином, головною метою цієї статті є розкриття змісту поняття органу державної влади. У зв’язку з цим у статті на основі аналізу теоретичних джерел та на-укових поглядів встановлено, що орган державної влади та державний орган можна розглядати у двох значеннях, вузькому та широкому. Тобто, з одного боку, як такий, що має владні повноваження, але з іншого, повноваження якого спрямовані для виконання спеціальної функцій та завдань держави щодо підтримання нормальної життєдіяльності в країні. З’ясовано, що у кожного державного органу є своя зовнішня форма, саме вона розкриває будову та спосіб організації такого органу, з яких і черпається його сутність та зміст. При цьому його зміст може змінюватися, але сутність його єдина. Обґрунтовано, що саме через компетенцію органу державної влади розкривається його сутнісна властивість, виражена кількісними показниками можливостей такого органу, які відображені відповідними правами та обов’язками, що і показує в результаті мету його створення. Проте саму сутність змісту органу державної влади в жодному разі не може бути порушена, оскільки тоді змінюється його властивість. Тобто такий орган може бути створений тільки на підставі закону та для виконання завдань держави, яка за його допомогою і виконує свої функції у суспільстві.

Опубліковано
2020-08-19