ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНИМ ЗЛОЧИНАМ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

  • І. В. Однолько
Ключові слова: запобігання та протидія, корупційна злочинність, світовий досвід, європейські держави, сучасні технології, антикорупційна доктрина, органи із спеціальними повноваженнями

Анотація

Стаття присвячена розгляду запобігання та протидії корупційним злочинам у різних державах світу. У статті встановлено важливість запозичення успішного світового досвіду протидії корупційній злочинності, проаналізовані способи запобігання корупції в країнах Азії, Європи та Америки, визначено, що саме можна було б запровадити в антикорупційній політиці України. Автором розкривається суть антикорупційних доктрин різних світових держав, а також пропонується, що саме в контексті протидії корупційній злочинності варто запозичити і запровадити у вітчизняному законодавстві. У статті окремо зауважується, що дієве запобігання корупції можливо за умови комплексного використання технологій, створення органів із спеціальними повноваженнями, а також за умови підвищення взаємодії громадських об’єднань із правоохоронними органами. Слід брати до уваги досвід тих країн, де корупція була ще на більш плачевному рівні, аніж в Україні зараз, й надихнувшись успішним досвідом цих держав, самим змінювати українські реалії. Як підсумок визначено, що Україна в її сучасних реаліях повинна рішуче боротися із корупційною злочинністю, аби успішно увійти в європейське співтовариство, й задля ефективності цієї боротьби є потреба використовувати якісні напрацювання щодо запобігання та протидії корупційній злочинності не тільки європейських держав, але й азійських, і американських.

Посилання

1. Довжанин В.М. Правове регулювання запобігання та протидії корупції за законодавством США. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2015. Вип. 13(1). С. 102-106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_13(1)__28є.
2. Лавренюк Ю.Ф. Досвід запобігання та протидії корупції у країнах азіатсько-тихоокеанського регіону. Ефективність державного управління. 2014. Вип. 39. С. 40–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_39_7.
3. Мельник М.І. Німеччина на шляху боротьби з корупцією. Право України. 1997. № 11. С. 111–115.
4. Попок А.А. Державна політика запобігання та протидії корупції у Чехії та Словаччині: досвід для України. Демократичне врядування. 2013. Вип. 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2013_12_6.
5. Пундей Сар Дж. Боротьба з корупцією. Критичний огляд з аналізом міжнародного досвіду. Проблеми економічного зростання: питання доброчесності [Текст] : матер. україн.-америк. семін. Львів : [б. в.], 1997. С. 35.
6. Решетников Ф.М. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. Москва, 1997. С. 54.
7. Романюк Б.В. Світовий досвід створення та функціонування інституцій з попередження та боротьби з корупцією. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2010. Вип. 22. С. 3–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2010_22_1.
Опубліковано
2020-08-19