ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ЗМІСТ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

  • В. О. Куранін
Ключові слова: органи міського самоврядування

Анотація

Транскордонне співробітництво є одним з важливих засобів локального еко-номічного, культурного та соціального розвитку. Воно є вагомим чинником інтеграційних процесів у сучасній Європі. Для України, яка проголосила євро-пейську інтеграцію пріоритетною метою своєї зовнішньої політики, активне транскордонне співробітництво місцевих влад може послуговуватися ще й пев-ним індикатором того, якою мірою проголошена державна політика відповідає державній політиці, що насправді реалізується.

Опубліковано
2020-08-19