СУДОВО-ЕКСПЕРТНІ УСТАНОВИ В СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

  • В. О. Комаха
  • Г. О. Стрілець

Анотація

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу», який було прийнято 25 лютого 1994 р. No 4038-ХІІ зі змінами від 9 вересня 2004 р. No 1992-^, судово-експертну діяльність в Україні здійснюють державні спеці-алізовані установи. До них належать: науково-дослідні установи судових екс-пертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи судових екс-пертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України; судово-експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Держав-ної прикордонної служби України

Посилання

1. Про внесення змін до Закону України «Про судову експертизу»: Закон України від 9 вересня 2004 р. № 1992-ГУ //Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 1. — Ст. 14.
2. Інструкція з організації судової експертизи у Збройних Силах України на мирний час: Затв.наказом начальника Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України 1 лютого 2002 р. № 12-7а.
Опубліковано
2020-08-19