РЕФОРМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ

  • М. В. Афанасьева
Ключові слова: реформа, територіальна організація

Анотація

Організація адміністративно-територіального устрою є значимим питанням для кожної незалежної держави, адже від того, яка географія адміністратив-них центрів і меж, які відносини центру і територій, залежить рівень консолі-дації суспільства. У своєму сучасному вигляді система територіальної організації влади ус-падкована Україною від УРСР, яка переважно сформована протягом 1917-1959 рр. і за своєю суттю відповідала потребам партійно-господарського уп-равління тих років. Проблема організації і функціонування адміністративно-територіального устрою є багатоаспектною, то логічно, що її аналізують з різних поглядів — географічного, політичного, правового, соціально-економічного. Одним з таких аспектів є співвідношення територіального устрою та територіальної організа-ція виборчого процесу, що визначається як розподіл території, на якій прово-дяться вибори, на виборчі округи та ділянки.

Посилання

1. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации / Отв. ред. А. В. Иванченко. — М.: НОРМА, 1999. — С. 632-633.
2. Закон Украины «Про выборы Президента Украины»: Комментарий / Под общ. ред. С. В. Ки-валова и М. А. Баймуратова. — О.: Юрид. л-ра, 2004. — С. 115.
3. Закон України «Про вибори народних депутатів України»: Наук.-практ. коментар / Під заг.ред. М. М. Рябця. — К.: Укр. інформ.-правовий центр, 2002. — С. 46.
4. Про вибори народних депутатів СРСР: Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік№ 9855-ХІ від 1 грудня 1988 р. / / Відомості Верховної Ради СРСР. — 1988. — № 49. —Ст. 729.
5. Динес В., Николаев А. Выборы: десять лет спустя / / Власть. — 1999. — № 10. — С. 20-21.
6. Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України»: Закон України№ 1630-ГУ від 18 березня 2004 р. / / Голос України. — 2004. — 16 квіт.
7. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,селищних, міських голів: Закон України № 1667-^ від 6 квітня 2004 р. / / Голос України. —2004. — 29 квіт.
8. Про вибори народних депутатів: Закон України № 1665-^ від 25 березня 2004 р. / / ГолосУкраїни. — 2004. — 20 квіт.
9. Данилюк В. А. Практика утворення виборчих округів і виборчих дільниць та окремі питанняїї вдосконалення / / Вибори і референдуми в Україні: законодавче забезпечення, проблеми,реалізація. — К., 2002. — С. 198.
10. Волошин Ю. О. До проблеми впровадження національних виборчих округів на територіяхкомпактного проживання національних меншин в Україні / / Вибори і референдуми в Україні: законодавче забезпечення, проблеми, реалізація. — К., 2002. — С. 208.
Опубліковано
2020-08-19