ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

  • К. В. Шкарупа
Ключові слова: пентенціарна система, пенсильванська, оборонська система, борстальска в'язниця, реформаторії

Анотація

У статті описано історичний розвиток пенітенціарної системи через призму детермінантів умов,що сприяли удосконаленню системи в’язниць. На прикладі США проаналізовано основні проблеми,які виникають під час функціонування пенітенціарної системи.

Посилання

1. Вольтер. Избранные произведения по уголовного праву и процессу / Вольтер ; пер. с франц.Н.А. Лапшина ; под ред. А.А. Герцензона – М. : Госюриздат, 1956. – 339 с.
2. Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации / Э. Гидденс ; пер. с англ.И.И. Тюрина – М. : Прогресс, 2003. – 528 с.
3.Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями ООН від 30 серпня 1955 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_212.
4. Кристи Н. Борьба с преступностью как индустрия / Н. Кристи ; пер. с англ. А.В. Петрова,В.В. Пророкова. – М. : Прогресс, 1999. – 204 с.
5. Барнс Г.Е. Новые горизонты в криминологии / Г.Е. Барнс, Н.К. Титерс. – Нью Дели, 1966. –1102 с.
6. Становлення зарубіжних пенітенціарних систем [Електронний ресурс]. –Режим доступу :textbooks.net.ua/content/category/23/77/29.
7. Астеміров З.А. Виправні заклади в зарубіжних країнах / З.А. Астеміров. – Рязань : Видавництво Рязанської вищої школи МВС РСР, 1972. – 95 с.
8. Dimon L. 80,000 Americans Suffer From a Cruel and Unusual Practice Most Countries Abolished /L. Dimon. – 2014. – March. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mic.com/articles/85075/80-000-americans-suffer-from-a-cruel-and-unusual-practice-most-countries-abolished.
9. Fields G. The New Asylums: Jails Swell With Mentally Ill / G. Fields, E.E. Phillips // The Wall Street Journal. – 2013. – September 25. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323455104579012664245550546.
10. Mencimer S. There Are 10 Times More Mentally Ill People Behind Bars Than in State Hospitals /S. Mencimer. – April 8. – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://publicsource.org/shared-sources/there-are-10-times-more-mentally-ill-people-behind-bars-than-state-hospitals.
11. Zimmerman А. Extreme Heat Tests Prisons / A. Zimmerman // The Wall Street Journal. – October 17. – 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304441404579123381202026834.
Опубліковано
2020-05-08