КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛІСТСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ІСПАНІЇ

  • В. О. Міхальов
Ключові слова: держава

Анотація

Оптимальне вирішення проблеми територіальної організації держави має важливе значення не тільки для здійснення управлінської діяльності в загальнонаціональному масштабі і на місцях, а і для самого існування держави. При цьому з бігом часу можуть мінятися умови життєдіяльності суспільства, що потребує постановки нових завдань у ході державного будівництва. У зв'язку з
цим форма територіальної організації держави може змінюватися, реформуватися.

Посилання

1. Автономов А. С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. — М.: Проспект, 2005. — С. 224.
2. Касаткина Н. М. Автономия и регионализм (европейская модель) / / Очерки конституционного права иностранных государств. — М., 1999. — С. 126.
3. Трещетенкова Н. Ю. Вводная статья / / Конституции стран Европы: В 3 т. — М., 2001. —Т. 2. — С. 47.
4. Разделение властей. — М.: МГУ; Юрайт-Издат, 2004. — С. 213
5. Энциклопедия: Страны. Народы. Цивилизации. — М.: Аванта, 1999. — С. 181-182.
6. Разумович Н. Н., Савин В. А. Вступительная статья / / Испания: Конституция и законодательные акты. — М., 1982. — С. 18-19.
7. Конституции зарубежных государств. — М.: Волтерс Клувер, 2003. — С. 227.
8. Конституционное право зарубежных стран. — М.: Норма, 2005. — С. 742.
Опубліковано
2020-08-18