АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

  • А. Р. Крусян

Анотація

Сучасний етап розвитку Української держави і суспільства характеризується широкомасштабним реформуванням політичної, правової, економічної систем,забезпеченням прав і свобод людини та громадянина, входженням України до
європейського і світового співтовариства. «Наріжним каменем демократичних змін в Україні» глава держави назвав реформу управління, яка, за його баченням, складається з трьох частин: ефективний територіальний устрій, адміністративна реформа, бюджетна або фіскальна реформа 

Посилання

1. Урядовий кур'єр. — 2005. — 27 квіт.
2. Про адміністративно-територіальний устрій України: Закон України від 4 грудня 1997 р. (не набрав чинності).
3. Концепція адміністративної реформи в Україні. — К., 1998.
4. Про територіальний устрій України: Проект Закону України / / Урядовий кур'єр. — 2005. —22 квіт.
5. Голос України. — 2005. — 16 квіт.
6. Голос України. — 2005. — 28 квіт.
7. Евдокимов В. Б., Старцев Я. Ю. Местные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты. — М., 2001. — С. 21.
8. Там само.
9. Урядовий кур'єр. — 2005. — 28 квіт.
Опубліковано
2020-08-18