АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ У СФЕРІ ОСВІТИ

  • Б. А. Пережняк
Ключові слова: державний вплив

Анотація

Організація ліцензійно-акредитаційних процесів є основою регулювання освітньої діяльності та забезпечення державних стандартів у галузі освіти України, що охоплює понад 970 вищих навчальних закладів різних форм власності й понад 1080 професійно-технічних та вищих професійних училищ.Ліцензування навчальних закладів — це система державного визнання спроможності навчального закладу здійснювати освітню діяльність за заявленими обсягами підготовки відповідно до державних вимог щодо кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення. Ліцензування напрямів (спеціальностей) здійснюється за схемою: «заявник — МОН — експертні комісії — ДАК-МОН»

Посилання

1. Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 9. — Ст. 56; 1999. — № 45. — Ст. 400.
2. Освіта в Україні: Нормативна база. — К.: КНТ, АТІКА, 2004. — С. 465-491.
3. Офіційний вісник України. — 1998. — № 14. — Ст. 545.
4. Офіційний вісник України. — 2005. — № 1. — Ст. 28.
5. Офіційний вісник України. — 2005. — № 2. — Ст. 115.
6. Положення про національний науковий центр: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 174 / / Зб. постанов Уряду України. — 1994. — № 7. — Ст. 175.
7. Про Державний фонд фундаментальних досліджень: Постанова Кабінету Міністрів Україниід 24 грудня 2001 р. № 1717 / / Офіційний вісник України. — 2001. — № 52. — Ст. 2344.
8. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 33. — Ст. 345
Опубліковано
2020-08-18