ПОГАШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ: ДЕЯКІ СУПЕРЕЧНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА

  • А. Й. Іванський
Ключові слова: державний кредит

Анотація

Під державним кредитом необхідно розуміти сукупність кредитних відносин, у якій однією зі сторін (кредитором чи позичальником) є держава, а іншою
— юридичні чи фізичні особи. Звичайно держава виступає позичальником
коштів, а кредиторами є банки, урядові заклади, корпорації, страхові компанії.
Держава виступає й у ролі кредитора, а позичальниками є місцеві органи влади,
державні підприємства найбільш пріоритетних галузей економіки. В залежності від напрямку сфери діяльності у галузі державного кредиту його прийнято поділяти на внутрішній і зовнішній

Посилання

1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. — К.: Атика, 2001. — 80 с.
2. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами: Закон України від 21грудня 2000 р. / / Все про бухгалтерський облік. —2001. — 8 жовт.
3. Гражданский кодекс Украины / Вступ. ст. А. С. Довгерта. — Х.: Одиссей, 2004 — 400 с.
4. Про систему оподаткування: Закон України / / Відомості Верховної Ради України. — 1997.— № 22. — Ст. 159.
5. Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»: Закон України / / Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 27. — Ст. 181.
Опубліковано
2020-08-18