РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Э. В. Додін
Ключові слова: реформування

Анотація

За останні роки значно зріс рівень загальноосвітної та професійної підготовки співробітників митних органів. Як справедливо визначає Б. А. Пережняк, працівник митної служби повинен володіти не тільки загальними юридичними знаннями і мати загальне поняття про митну справу, про що повинно бути визначено в навчальних планах тих вузів, які взяли на себе обов'язок
готувати такого роду фахівців, а й ґрунтовно опанувати базовими знаннями з митної справи. У таких навчальних закладах підготовку фахівців для митної служби необхідно здійснювати відповідно до: а) замовлення центральних органів цієї служби; б) кваліфікаційних вимог до працівників митних органів тих чи інших ланок; в) кваліфікаційних вимог до працівників цих ланок, які виконують різні функціональні обов'язки в галузі митної справи.

Посилання

1. Калаянова Л. В. Експертиза при провадженні справ про порушення митних правил та контрабанду. — О., 2001. — 19 с.
2. Таможенное право. Особенная часть: Курс лекций. — М.: Экономика, 1999. — С. 506-507.
3. У рамках програми «Контрабанді — стоп» / / Моряк Украины. — 2005. — 9 марта.
Опубліковано
2020-08-15