Зовнішньоекономічна торгівельна політика України під час запровадження карантинних обмежень

  • Є. О. Яковенко
  • В. С. Смирнова
Ключові слова: державна митна політика, митні режими, режим імпорту, режим експорту, карантин, економічна криза

Анотація

Досліджена зовнішньоекономічна торгівельна політика України; проведений аналіз митних режимів України, зокрема сучасний стан імпорту та експорту в режимі карантинних обмежень. Зовнішньоекономічна торгівельна політика держави є цілеспрямованою діяльністю щодо здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави шляхом застосування механізмів державного управління, які спрямовані на ефективне співробітництво в системі світового господарства з дотриманням національних економічних інтересів і безпеки громадян. Державна митна політика є системою принципів та напрямів діяльності держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до світової економіки. У роботі описано митні режими та здійснено поглиблений аналіз режимів: імпорту та експорту. Досліджено статистичні показники імпорту та експорту за січень-лютий 2020 року та проведено їх зіставлення з показниками попереднього року, внаслідок чого виявлено скорочення імпорту товарів на 265,1 млн дол. (3,0%). Проведено аналіз динаміки імпорту товарів серед регіонів України, встановлено, що найбільший негативний внесок у динаміку імпорту товарів за 2 місяці 2020 року спостерігається в місті Києві (-1,9%). Установлено, що до найбільших країн-парт-нерів в імпорті товарів до України належать: Європейський Союз (42,1%), Китай (15,7%), Російська Федерація (9,5%), США (6%), Білорусь (5,4%), Туреччина (4,4%), Японія (1,8%), Індія (1,7%), Швейцарія (1,5%) та інші. Висвітлено вплив упровадження карантинних заходів на економіку України, зокрема закриття агропродовольчих ринків до 11 травня 2020 року. Доведено, що, підтримуючи іноземних виробників та здійснюючи зовнішньоекономічну торговельну політику, Україна втрачає якісний внутрішній ринок, до того ж, маючи проблеми на зовнішньому ринку. Як приклад, у роботі описується імпорт картоплі, яблук та молока. Описується ситуація на внутрішньому та зовнішньому торгівель-них ринках України, зміни в міжнародному торгівельному співробітництві, спровоковані коронаві-русом, та можливі ризики. Пропонуються заходи, спрямовані на стабілізацію зовнішньоекономічної торгівельної політики України після виходу з карантинного режиму.

Посилання

1. Борисенко О.М. Сутність зовнішньоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства. Вісник Національної академії державного управління. Серія: державне управління. Вип. № 1. 2011. С. 120-126. Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/ ир1оа(із/2013/11/2011-1-17.р(і£ (дата звернення 16.05.2020р.). С. 125.
2. Митна політика. Сайт Міністерства фінансів України. Режим доступу: https://mof.gov.ua/ uk/customs-po1icy (дата звернення 16.05.2020р.).
3. Тучак Т.В., Могильська М.О. Особливості застосування митних режимів України в умовах інтеграції до ЄС. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Вип. № 6(17). 2018. С. 52-55. Режим доступу:http://www.easterneurope-ebm. in.ua/journa1/17_2018/11.pdf (дата звернення 16.05.2020 р.).
4. Гребельник О.П. Митна справа: підручник. 5-те вид. оновл. та доповн. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 400 с. С. 322.
5. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-УІ (у ред. від 02.04.2020). П. 25, ч. 1. Ст. 4. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/1aws/show/4495-17(дата звернення 16.05.2020 р.).
6. Інфографіка щодо загальних підсумків імпорту товарів України за 2 місяці 2020 року. Сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. С. 1. Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/List?1ang=uk-UA&id=7e82c6e6-e65b-44ae-8a9a-48b6851f6d47&tag=Infografika-import- (дата звернення 16.05.2020 р.).
7. Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять із Російської Федерації: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1147 (у ред. від 12.11.2019). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/1aws/show/1147-2015-%D0%BF (дата звернення 16.05.2020р.).
8. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1147: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 р. № 605. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-30-grudnya-2015-r-1147^-605-050719 (дата звернення 16.05.2020 р.).
9. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000р. № 1645-111 (у ред. від 18.04.2020). Ст. 29. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/1aws/show/1645-14#n241 (дата звернення 16.05.2020 р.).
10. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 (у ред. від 11.05.2020). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/1aws/show/211-2020-°/<^0%^ (дата звернення 16.05.2020 р.).
11. Україна продовжує імпортувати рекордні обсяги картоплі з Росії. Сайт Zaxid.net. Режим доступу: https://zaxid.net/ukrayina_prodovzhuye_importuvati_rekordni_obsyagi_kartop1i_z_rosiyi_ п1496924 (дата звернення 16.05.2020 р.).
12. Україна різко збільшила імпорт яблук і скоротила їх експорт. Zaxid.net. Режим доступу: https://zaxid.net/ukrayina_rizko_zbi1shi1a_import_yab1uk_i_skoroti1a_yih_eksport_n1497868 (дата звернення 16.05.2020 р.).
13. Експорт фруктів та овочів з України впав через пандемію коронавірусу. Zaxid.net. Режим доступу: https://zaxid.net/eksport_fruktiv_ta_ovochiv_z_ukrayini_vpav_cherez_pandemiyu_koronavirusu_ п1499212 (дата звернення 16.05.2020 р.).
14. Експорт фруктів та овочів з України впав через пандемію коронавірусу. Zaxid.net. Режим доступу: https://zaxid.net/eksport_fruktiv_ta_ovochiv_z_ukrayini_vpav_cherez_pandemiyu_koronavirusu_ п1499212 (дата звернення 16.05.2020 р.).
15. Глава МВФ розповіла, скільки років знадобиться на відновлення світової економіки після пандемії COVID-19. Сайт - УНІАН. Режим доступу: https://www.unian.ua/economics/finance/g1ava-mvf-rozpovi1a-ski1ki-rokiv-znadobitsya-na-vidnov1ennya-svitovoji-ekonomiki-pis1ya-pandemiji-covid-19-novini-ukrajina-10999397.htm1 (дата звернення 16.05.2020 р.).
Опубліковано
2020-08-14