Щодо запровадження електронного правосуддя при вирішенні господарських спорів

  • Н. О. Петренко
Ключові слова: лектронне правосуддя, дистанційне правосуддя, Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, господарське судочинство

Анотація

Швидкий та ефективний розгляд справ господарськими судами є однією з основних переваг діяльності ланки господарського судочинства. Проте із запровадженням карантинних обмежень на всій території України органи судочинства не стали винятком та обмежили доступ громадян до приміщень судів. Проте попри будь-які обмеження суди не можуть повністю зупинити свою діяльність. Тому набуло актуальності питання впровадження електронного правосуддя.

Досліджуване питання не є новим для України. Так, нова редакція Господарського процесуального кодексу України та інших процесуальних кодексів, прийнята в 2017 році, започаткувала введення в Україні безконтактного розгляду справ. Платформою, яка має забезпечити можливості дистанційного розгляду справ, стала Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, але день її введення в дію відтерміновано.

Саме введення карантинних обмежень та обговорення можливостей щодо декількох хвиль розповсюдження коронавірусної хвороби вивело досліджуване питання на одне з головних місць. При цьому юридична спільнота вже тривалий час користується окремими елементами електронного правосуддя: участь в судових засіданнях в режимі відеоконференції, направлення документів до суду з електронним цифровим підписом, користування порталом Судова влада України тощо.

З урахуванням можливостей, які отримує суд та учасники судового процесу при використанні інструментів безконтактного спілкування, у статті наведені позитивні риси запровадження електронного правосуддя в України. До таких рис можна віднести створення єдиної системи електронного документообігу; розвиток взаємодії між судом та органами влади, місцевого самоврядування, органами примусового виконання судових рішень; скорочення строків вирішення спорів і зменшення витрат, пов'язаних із розглядом справ, які передані на розгляд до господарського суду. Тому електронне правосуддя має великі перспективи та можливості, які дозволять зробити суд більш доступним для сторін спору.

Посилання

1. Наказ голови Господарського суду Херсонської області від 18 березня 2020 року. Посилання: https://ks.arbitr.gov.ua/sud5024/pres-centr/news/911369/.
2. Рішення зборів суддів Господарського суду Херсонської області від 20 березня 2020 року. Посилання: https://ks.arbitr.gov.ua/sud5024/pres-centr/news/913790/.
3. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України. Посилання: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1798-12#n3030.
4. Оголошення Державної судової адміністрації України // Голос України. № 42 (7048). С. 1.
5. Рекомендації СМ/іієс (2009) 1 КМ РЄ державам-членам від 18.02.2009. Режим доступу: http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Acomp_ Docs/Recommendation%20CM_Rec(2009)1E_FINAL.asp#TopOfPage.
Опубліковано
2020-08-14